Geschiedenis Vereniging Vrienden van Breda’s Museum. In 1903 werd in Breda een museum gesticht door de Vereniging Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Die vereniging heeft het museum bestuurd en gesteund. Veel bijzondere en kostbare cultuurhistorische – en  kunsthistorische objecten met een relatie tot het erfgoed van Breda en de Baronie zijn vanaf 1903 verworven en  behouden. Vanaf 1926 beheert het museum ook de bisschoppelijke collectie van het Bisdom Breda. In 1970 leidde dit tot de oprichting van de Stichting Stedelijk Museum en de Stichting Bisschoppelijk Museum.   Dit was voor de Vrienden dan ook het moment om als zelfstandige vereniging door te gaan met eigen statuten,  volledige rechtsbevoegdheid en Koninklijke erkenning. Uiteraard bleef de doelstelling hetzelfde, namelijk het kweken van belangstelling voor Breda’s Museum door:  -  verlenen van financiële steun; -  organiseren van lezingen en excursies; -  ondersteuning in brede zin binnen de doelstelling van de Vereniging. In 1996 werd vanwege de steeds belangrijkere subsidierelatie met de gemeente besloten tot deprivatisering van wat  toen inmiddels Breda’s Museum was gaan heten, met andere woorden: het werd een gemeentelijke dienst.  Breda’s Museum vierde in 2003 haar honderdjarig jaar bestaan en feitelijk ook de honderdste verjaardag van de  Vereniging Vrienden. Ter gelegenheid daarvan verscheen de jubileumuitgave ‘Schatten van Breda’s Museum’ met  afbeeldingen van topstukken uit de collectie. Deze uitgave werd cadeau gegeven aan alle Vrienden. Elk nieuw lid ontvangt bij aanmelding de ‘Schatten van Breda’s Museum’ als welkomstgeschenk.  Tot 1996 bestond de steun aan het museum veelal uit bijdragen in aankopen en het organiseren van activiteiten. Sinds 1996 blijven aankopen door de Vereniging in eigendom van de Vereniging  en worden aan Breda’s Museum in  bruikleen afgestaan. Ditzelfde vindt plaats met kunstwerken die door derden aan de Vereniging worden geschonken  of in langdurig bruikleen worden gegeven. Zo behoort de Vereniging tot de belangrijkste collectie-eigenaren van Breda’s Museum. Per 1 januari 2017 is het Breda’s Museum samengegaan met MOTI. Dit heeft geleid tot het oprichten van een nieuw  museum met een nieuwe naam: Stedelijk Museum Breda.  Dit heeft ook voor de vrienden gevolg, maar de collectie blijft in hun handen. Bij ‘Aanwinsten’ op deze website treft straks u de kerncollectie van de Vereniging Vrienden.
Geschiedenis