Bestuur De bestuursleden van de Vereniging per 26-04-2017 zijn: Marcel van de Winckel voorzitter Chantal Pesch secretaris Marcel Dalinghaus penningmeester Willem Verkleij lid Gerard Schouten lid Jos Verbakel lid Peter Mannaerts lid De Vereniging werkt met uitsluitend vrijwilligers zonder beloning. De Vereniging heeft dus geen personeel in dienst en heeft derhalve geen beloningsbeleid. Voor het organiseren van excursies is er een excursiecommissie bestaande uit de volgende commissieleden: Jos Verbakel Chantal Pesch Marianne Volker Gerrit Dinsbach De Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda is te bereiken via postadres: Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda Boschstraat 22 4811 GH  BREDA via e-mail: vrienden@stedelijkmuseumbreda.nl Overige informatie: Kamer van Koophandelnummer:  40280974. De Vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 8165.19.067.
Contact